Homokfúvás technológia

 

A technológiáról röviden:

A homokfúvás során sűrített levegőbe szemcsék kerülnek vegyítésre, amelyek a sűrített levegő áramlásának segítségével nagy sebességre gyorsulnak fel. A szemcsék és a sűrített levegő keverése a homokfúvó tartályban történik. A szükséges fúvólevegőt légkompresszor szolgáltatja. A levegő-szemcse keverék a homokfúvó tartályból kopásálló tömlőn jut el a kezelőig, aki a tömlő végén rögzített nagy kopásállóságú anyagból készült fúvóka mozgatásával irányítja a munkafolyamatot. A felgyorsult szemcsék az energiájukat akkor adják le amikor az adott felülettel érintkeznek. Ezt az energiát a gyakorlatban fizikai behatásra, azaz felülettisztításra, kezelésre használjuk. Az adott szemcse behatását a felületre meghatározza a szemcse formája, mérete és a keménysége.

A mobil helyszíni homokfúváshoz legáltalánosabban felhasznált szemcse a kvarchomok, de léteznek egyéb ásványi, kő és acél alapanyagú szemcsék, de műanyag és növényi eredetűek is. Az alkalmazott szemcse típusát az alapfelület, és a létrehozni kívánt felület tulajdonságai határozzák meg.

Felhasználási területek:

  • Fémfelületek: A homokfúvás legáltalánosabban ismert felhasználási módja a fémfelületek felülettisztítása, festékek, és oxidrétegek eltávolítása céljából, illetve bevonatolást megelőző felületérdesítés céljából. A homokfúvás nagy előnye, hogy nem hagy hátra, a későbbi felületbevonást befolyásoló vegyi anyagokat, nagyon jól tapadó érdes felületet eredményez.
  • Kő és tégla felületek: Kő és tégla felületek estében általános kültéri szennyeződések (kosz, korom, szmogfüst, mohásodás), és (festékek, anyagmaradványok) rétegeltávolításra alkalmazható a homokfúvás. Alkalmazható még felületek koptatására, antikolására, és dekorációs célokból is.
  • Fa felületek: Szintén alkalmazható az eljárás felülettisztításra, festékek, lakkok rétegeltávolítására, antikolására.

 

A gyakorlat - megrendelőknek:

Helyszíni homokfúváskor egy kisteherautóval, és egy a sűrített levegőellátást biztosító nagyméretű utánfutóval, azaz egy robbanómotoros csavarkompresszorral vonulunk fel.

A kompresszor a homokfúvótartállyal préslégtömlővel kerül összekötésre. A tömlő lezáratlan gyalogjárdát, utat, nem keresztezhet. A homokfúvótartályt feltöltjük a felületnek, és a feladatnak megfelelő típusú szórószemcsével.

A munka kezdetekor próbafúvást végzünk, így a megrendelő megbizonyosodhat, hogy a létrehozott felület megfelel-e az elvárásainak.

A homokfúvás nagy zajjal jár a nagynyomású levegő kiáramlásának hangos volta miatt. A homokfúvás közelében védőfelszerelések viselése kötelező! Különös tekintettel a szem védelmére, továbbá légzésvédelmi eszközök hordása szükséges, mivel még nedves homokfúvás technológia alkalmazásánál is előfordulhat porképződés egyes munkafázisok közben.

A homokfúvást végző személy védőfelszereléseiről a lap alján található tájékoztató.

Kő, kő jellegű, tégla, bontott tégla felületeknél kb. 8-20 kg/m2, acél és vas felületeknél kb. 20-50 kg/m2 kvarchomok kerül felhasználásra, ehhez, mint hulladék hozzájön az eltávolított szennyeződés, vagy réteg súlya, továbbá a nedves homokfúváshoz használt víz mennyisége. Ezekből tevődik össze a tisztítási hulladék.

A keletkezett hulladékok, elszállításáról külön megegyezés hiányában a megrendelő gondoskodik. Ha fémeket oxidokat nem tartalmaz a hulladék, akkor normál építési hulladékként kezelhető, alkalmazható például területfeltöltéshez is.

 

Technikai feltételek:

 

A fentiekből talán már kiderült, hogy egy megfelelő teljesítményű kompresszor a legfontosabb! A kompresszor méretének arányban kell állnia a fúvóka átmérőjével, mivel minél nagyobb a fúvóka belső furata, annál nagyobb a levegőfogyás.

A kompresszornak minél tisztább, víz és olajpára mentes levegőt kell biztosítania. Ha erre a kompresszor önmagában nem képes akkor kiegészítő berendezésekkel kell biztosítanunk a levegő tisztaságát szűrők és leválasztók segítségével, különben a levegő nedvességtartalma a homokfúvó tartályban lecsapódhat, és a homok portartalmával elegyedve nemkívánatos lerakódásokat okozhat ott.

A homokfúvó tartály légtömlővel van összekötve a fúvólevegőt biztosító kompresszorral. A tömlőnek olyan átmérőjűnek kell lennie, hogy azon a sűrített levegő veszteségek nélkül áramolhasson!

Tapasztalat szerint a homokfúvás 5 mm, vagy feletti belső furatú fúvóka alkalmazása mellett gazdaságos, legalább 6 bar fúvókánál mérhető sűrített levegő nyomás mellett. Ezen paraméterek alatt fizikai korlátok miatt nem megfelelő hatékonyságú a homokfúvás. Egy egyszerű példa, hogy egy 4mm furatú fúvókában 1mm-es szórószemcsék olyan súrlódási ellenállásba ütköznek egymással, illetve a fúvóka falával, hogy elveszítik energiájukat, és irányítottságukat, azaz a homokfúvás hatástalan lesz.

A homokfúvó tartály mérete másodlagos tényező, ugyanakkor a tartály méretének és paramétereinek arányban kell állnia a felhasználás módjával. Azaz a tartály mérete határozza meg, hogy a betöltött homok milyen időintervallumra elegendő homokot biztosít a homokfúváshoz, illetve a tartálynak olyan csőrendszere kell hogy legyen, hogy mind a homokfúváshoz szükséges levegőt, mind a homokot ellenállás, és turbolenciák nélkül áramoltassa a veszteségek elkerülése céljából.

Ha a fenti feltételeket optimálisan sikerül megteremtenünk az adott munkának megfelelően, akkor már csak a munkavédelem, amiről szót kell ejtenünk.

A homokfúvás veszélyes tevékenység! Az alkalmazott nagy energia átalakulása is hordoz veszélyeket, gondoljunk csak egy 8 bar-on elszabaduló légtömlőre, vagy például a visszacsapódó szemcsék okozta sérülési lehetőségekre, továbbá tudni kell, hogy a normál kvarchomok szemcse alkalmazása szilikózis veszélyes!

A szilikózist a homok porának hosszútávú belélegzése okozhatja. Ezért a munkát végző személy részére megfelelő munkavédelmi felszereléseket kell biztosítani! A gyakorlatban ez egy frisslevegős sisak, elterjedt nevén homokfúvó kámzsa, amelybe megfelelő módon előszűrt, tisztított levegő kerül bevezetésre. A sisak egyben megvédi a munkát végző személyt a munkavégzés során keletkező fizikai behatásoktól, másfelől a munkakörnyezettől független megfelelően előszűrt, tisztított levegőt biztosít számára.